OUR CLIENTS

Smart Home & Automation

ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home ใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนในการควบคุมระบบต่างๆ เช่น ไฟแสงสว่าง ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจจับควัน การรั่วของแก๊สหรือน้ำ สามารถสร้างการแจ้งเตือนจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน ให้คุณรับรู้สถานะตลอดเวลาไม่ว่าคุณกำลังอยู่ที่ใด และยังสร้างการทำงานอัตโนมัติตามสถานการณ์ได้ เช่น ตั้งปลุก แล้วให้เปิดเพลง ปิดไฟ ต้มกาแฟด้วย หรือให้เปิดไฟ เปิดแอร์ เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการเมื่อมาถึงบ้าน

Smart Office

เปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่ทันสมัย ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทะลายข้อจำกัดของการทำงานแบบเดิมๆ เปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นสถานที่ที่พร้อมทำงาน ทำให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสทางธุรกิจ

Smart Community

ให้บริการออกแบบโซลูชั่น พัฒนาแอปพลิเคชั่น บนระบบบริหารจัดการชุมนุม อาคาร และสถานที่ต่างๆที่มีกฎเกณฑ์ในการบริหารหลากหลายรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Smart Data Center

ให้บริการออกแบบระบบการบริหารจัดการ Data Center ตรวจเช็คภาพรวมและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอุปกรณ์ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้อง รวมถึงระบบควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่างๆ

Product-5_Photo_Infrastructure-Solutions_KeenInnoflex

Infrastructure Solutions

ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง เชื่อมโยง บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน Information Technology ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ ประมวลผลภายในและภายนอกองค์กร มีระบบความปลอดภัยป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อรักษาข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้ปลอดภัยจากการโจมตีทุกรูปแบบ รวมถึงระบบตรวจการและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพด้วย

EV Charging Solutions

 • DC EV Charger
 • Portable AC EV Charger
 • Wall Mounted AC EV Charger
 • Adapter Connector
 • Connection Application
 • Background Management System

OUR CLIENTS

Smart Home & Automation

ระบบบ้านอัจฉริยะ Smart Home ใช้เทคโนโลยีของสมาร์ทโฟนในการควบคุมระบบต่างๆ เช่น ไฟแสงสว่าง ระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้า ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบตรวจจับควัน การรั่วของแก๊สหรือน้ำ สามารถสร้างการแจ้งเตือนจากระยะไกลผ่านสมาร์ทโฟน ให้คุณรับรู้สถานะตลอดเวลาไม่ว่าคุณกำลังอยู่ที่ใด และยังสร้างการทำงานอัตโนมัติตามสถานการณ์ได้ เช่น ตั้งปลุก แล้วให้เปิดเพลง ปิดไฟ ต้มกาแฟด้วย หรือให้เปิดไฟ เปิดแอร์ เพื่อให้ได้อุณหภูมิตามต้องการเมื่อมาถึงบ้าน

Smart Office

เปลี่ยนออฟฟิศธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ทออฟฟิศที่ทันสมัย ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีที่ทำให้การติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลกลายเป็นเรื่องง่าย ช่วยประหยัดทั้งเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ทะลายข้อจำกัดของการทำงานแบบเดิมๆ เปลี่ยนทุกที่ให้กลายเป็นสถานที่ที่พร้อมทำงาน ทำให้คุณไม่พลาดทุกโอกาสทางธุรกิจ

Smart Community

เราและ global partner ของเราให้บริการออกแบบโซลูชั่น พัฒนาแอปพลิเคชั่น บนระบบบริหารจัดการชุมนุม อาคาร และสถานที่ต่างๆที่มีกฎเกณฑ์ในการบริหารหลากหลายรูปแบบ ด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

Smart Data Center

เราและ global partner ของเราให้บริการออกแบบระบบการบริหารจัดการ Data Center ตรวจเช็คภาพรวมและวิเคราะห์การใช้พลังงานของอุปกรณ์ และควบคุมสภาพแวดล้อมภายในห้อง รวมถึงระบบควบคุมการเข้าถึงอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่างๆ

Product-5_Photo_Infrastructure-Solutions_KeenInnoflex

Infrastructure Solutions

ให้คำปรึกษา ออกแบบและติดตั้ง เชื่อมโยง บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน Information Technology ภายในองค์กรตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับใหญ่ เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น ไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ ประมวลผลภายในและภายนอกองค์กร มีระบบความปลอดภัยป้องกันการคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อรักษาข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้ปลอดภัยจากการโจมตีทุกรูปแบบ รวมถึงระบบตรวจการและรักษาความปลอดภัยทางกายภาพด้วย

EV Charging Solutions

 • DC EV Charger
 • Portable AC EV Charger
 • Wall Mounted AC EV Charger
 • Adapter Connector
 • Connection Application
 • Background Management System

BLOG

OUR PARTNERS