พลิกโฉมธุรกิจในปี 2024 ด้วย 6 เทรนด์เทคโนโลยี AI

ในปี 2024 เทคโนโลยีล้ำสมัย เงินลงทุนมหาศาล และการแข่งขันด้านบุคลากร มาบรรจบกันเป็นจุดเดียว AI จะเริ่มเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำธุรกิจส่งผลต่อวิธีการสร้างรายได้ การดำเนินงานประจำวัน การเชื่อมต่อกับลูกค้าและพนักงาน สร้างโมเดลธุรกิจใหม่

ผลสำรวจ Emerging Technology Survey ปี 2023 ของ PwC พบว่า บริษัทในสหรัฐฯ 73% ได้นำ AI มาใช้ในบางส่วนของธุรกิจแล้ว และ GenAI กำลังเป็นผู้นำเทรนด์ เพียงแค่หนึ่งปีหลังจาก ChatGPT เปิดตัว เกินครึ่งของบริษัทที่สำรวจ (54%) นำ GenAI มาใช้ในบางส่วนของธุรกิจ

การคาดการณ์ธุรกิจ AI ปี 2024 ของ PwC

1. การเลือกใช้เครื่องมือ AI ที่เหมาะสม ช่วยสร้างความเป็นต่อทางธุรกิจ

ปี 2024 องค์กรทั้งหลายต่างจับตาไปที่ GenAI ที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนการลงทุน หรือ ROI (Return on Investment) ได้อย่างน่าสนใจ ทว่าเส้นทางสู่การปลดล็อกศักยภาพดังกล่าว ไม่ได้โรยกลีบกุหลาบ GenAI อาจจะดูเหมือนใช้งานง่าย ผู้ให้บริการคลาวด์มากมายต่างพากันบรรจุความสามารถของ GenAI ลงแพลตฟอร์มของตน แต่การเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของ GenAI ต้องมีการปรับแต่งความสามารถดังกล่าวให้เข้ากับบริบทและความต้องการของธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้

2. GenAI จะเปลี่ยนโฉมหน้าการทำงานของพนักงานทุกระดับ

ปี 2024 ยังเร็วเกินไปที่จะคาดการณ์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบของ AI ต่อตลาดแรงงานระยะยาว แต่สิ่งที่ชัดเจน คือ  AI จะเริ่มเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้า เปลี่ยนวิธีทำงานของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นระดับผู้บริหารหรือพนักงาน และแน่นอนว่าบุคลากรที่รู้จักวิธีใช้ประโยชน์จาก AI ย่อมเหนือกว่า แต่ผู้จัดการต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่า นอกจากการเรียนรู้วิธีใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบแล้ว ยังต้องมีทักษะในการดูแลและประเมินทีมที่มีทั้งคนและ AI ทำงานร่วมกัน สำหรับหัวหน้าสายงาน ต้องก้าวข้ามการมอง AI เป็นแค่เครื่องมือเสริมประสิทธิภาพ แต่ต้องปรับกระบวนการทำงาน ทักษะ  เพราะ AI อาจเข้ามาทดแทนบางส่วนของงานเดิม สำหรับระดับผู้บริหารมีหน้าที่นำทัพองค์กรสู่อนาคตยุค AI โดยต้องกำหนดกลยุทธ์ด้าน AI เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ และบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดจากการใช้ AI

3.  ช่วงเวลาที่สำคัญของ “AI ที่มีความน่าเชื่อถือ”

ปี 2024 AI จะกลายเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการทำงานของทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการโต้ตอบกับข้อมูล การสื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือแม้แต่การทำงานร่วมกันระหว่างทีม AI ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ได้หมายถึงแค่ระบบที่ปลอดภัยและผ่านมาตรฐานต่างๆ เท่านั้น แต่หมายถึงการเลือกใช้โซลูชัน AI ที่เหมาะสม ตรงกับวัตถุประสงค์ ด้วยข้อมูลที่มีคุณภาพ แนวทางปฏิบัติ และระบบกำกับดูแลที่รัดกุม เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้  นั่นคือหัวใจสำคัญของ “AI ที่มีความรับผิดชอบ (Responsible AI)” ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติระดับองค์กรสำหรับทุกคนที่พัฒนาและใช้งาน AI โดยจะช่วยสร้างความไว้วางใจจากทุกกลุ่มเป้าหมาย

4. GenAI จะเติมเต็มมูลค่าจากข้อมูลขนาดใหญ่ อย่างรวดเร็ว คุ้มค่า

GenAI จะเข้ามาช่วยให้สามารถดึงประโยชน์จากข้อมูลมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว และคุ้มค่ามากกว่าเดิม ทำให้โครงการการจัดการข้อมูลหลายๆ โครงการน่าสนใจขึ้น เพราะ GenAI สามารถอ่าน แปล วิเคราะห์ สรุป และแก้ไขปัญหาได้แม้กับข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน เช่น เอกสารนำเสนอ แผนกลยุทธ์ บันทึกคำร้องเรียนจากลูกค้า และเอกสารสำคัญอื่นๆ ภายในองค์กร พูดได้ว่า GenAI จะช่วยคลี่คลายความท้าทายใหญ่ขององค์กร นั่นคือ การประมวลผลและสร้างความรู้จากข้อมูลขนาดใหญ่และซับซ้อนที่ไม่มีโครงสร้าง อย่างไรก็ตามองค์กรยังคงต้องแปลงข้อมูลเป็นดิจิทัล ย้ายข้อมูลไปยังคลาวด์ และจัดเตรียมระบบให้ GenAI เข้าถึงข้อมูล ตรวจสอบความน่าเชื่อถือและการปฏิบัติตามกฎและบริหารความเสี่ยงต่างๆ

5. GenAI ตัวเร่งปฏิวัติการเปลี่ยนแปลง
GenAI กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงมหาศาลและรวดเร็วในหลายบริบท โดยเฉพาะด้านข้อมูลด้วยความสามารถในการจัดการข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน (unstructured data) เมื่อผสานกับเทคโนโลยีคลาวด์ ส่งผลให้โครงการปรับปรุงการจัดการข้อมูลแทบทุกประเภทมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงก้าวข้ามขั้นตอนหลายขั้น สู่การเปลี่ยนแปลงที่ล้ำสมัย

GenAI กำลังก้าวเข้ามาพลิกโฉมการทำงานในแผนกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การเงิน ภาษี กฎหมาย ไอที ด้วยความสามารถจัดการกับงานซับซ้อนที่เคยเกินเอื้อมมือ GenAI เสนอแนวทางแก้ไขใหม่ๆ เช่น การจัดการข้อกำหนดรายงานภาษีแบบ Pillar II ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในอนาคตอาจไม่ต้องอัพเกรดซอฟต์แวร์สำเร็จรูปอีกต่อไป เพียงย้ายระบบขึ้นคลาวด์ GenAI จะเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาโมดูลเฉพาะเข้ากับความต้องการขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

6. GenAI แรงขับเคลื่อนผลิตภัณฑ์และบริการยุคใหม่
วิธีที่ธุรกิจพัฒนาข้อเสนอใหม่ๆ และการหาแหล่งรายได้กำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกระบวนการใหม่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ และการสร้างความมีส่วนร่วมของลูกค้า ทั้งหมดนี้กลายเป็นกิจกรรม “ไม่ต้องเขียนโค้ด” ด้วยพลังของ GenAI ปัจจุบันแอปพลิเคชั่นระดับองค์กรบนคลาวด์ได้รวมเอาความสามารถของ GenAI เข้าด้วยกันมากขึ้น และใน GenAI จะไม่ได้เป็นเพียงส่วนเสริม แต่เป็นแกนหลักของแอปพลิเคชั่น ทำให้เกิดความรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น ปรับแต่งให้เข้ากับธุรกิจและอุตสาหกรรมเฉพาะได้ นอกจากนี้ GenAI ยังจะผสานกับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น Machine Learning เพื้อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ 

หากของคุณกำลังมองหาเทคโนโลยี AI ไปใช้ เพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจ เพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขัน ยกระดับการทำงานทุกส่วน ผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำปรึกษาธุรกิจทุกสเกล ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การออกแบบ เลือกโซลูชั่นที่ตอบโจทย์ จนถึงการนำ AI ไปใช้ให้ประสบผลสำเร็จ ติดต่อพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลย

ขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจ

ลองอ่าน Blog เพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจ :
8 เทรนด์แห่งอนาคต พร้อมเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจด้วย Generative AI ในปี 2024
AR eCommerce วิถีใหม่แห่ง Online Shopping

อยากรู้ว่า AI ตัวไหนเหมาะกับธุรกิจของคุณ เข้ามาคุยกันเพิ่มเติมได้ที่ www.keencollective.co.th
Facebook : @KeenCollective.co.th
Instagram : @keencollective.co.th
Youtube : Keen Collective \ Digital Agency